strona główna | bip

Biblioteka - o bibliotece


  Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom. Księgozbiór biblioteki obejmuje lektury dla gimnazjum, beletrystykę, oraz literaturę popularno-naukową i czasopisma. Biblioteka posiada również zbiory audiowizualne - są to kasety wideo, płyty CD-ROM, płyty kompaktowe, taśmy magnetofonowe. 
  Zbiory udostępniane są w wypożyczalni i czytelni, która stanowi miejsce do cichej pracy z książką. W zasięgu ręki znajduje się obszerny księgozbiór podręczny. W jego skład wchodzą: encyklopedie ogólne, encyklopedie specjalne, leksykony, słowniki, wydawnictwa albumowe. 
  W czytelni dostępne są również 22 tytuły czasopism prenumerowanych przez szkołę. Oferta obejmuje prasę codzienną, prasę metodyczną dla nauczycieli oraz czasopisma chętnie czytane przez młodzież (Victor Gimnazjalista, Wiedza i życie, Chip - magazyn komputerowy, Poznaj swój kraj, Mówią wieki). 
  Ze zbiorów bibliotecznych korzystać można:
- wypożyczając do domu (literatura piękna, lektury, książki popularno-naukowe)
- w czytelni (czasopisma, księgozbiór podręczny)
- w pracowniach przedmiotowych (komplety książek przekazywane nauczycielom). 
  W bibliotece funkcjonuje również kącik internauty. Tu uczniowie wzbogacają swoją wiedzę, korzystając z informacji w internecie i na płytach CD-ROM. Zasady korzystania ze zbiorów określa 
regulamin biblioteki
 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI


PARTNERZY