strona główna | bip

Biblioteka - regulamin


Regulamin biblioteki szkolnej

1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  a także rodzicom.
2. Ze zgromadzonych książek i czasopism korzystać można:
wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literaturę piękną, książki popularnonaukowe)
czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)
wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych
  (komplety przekazane do dyspozycji nauczycieli).
3. W bibliotece obowiązuje cisza.
4. Jednorazowo wypożyczyć można 2 książki na okres 2 tygodni.
5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może przed upływem terminu zwrotu przynieść
  książkę i uzasadnić prośbę o jej przedłużenie
6. W stosunku do uczniów przetrzymujących książki będą stosowane kary.
7. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością Wypożyczone książki należy chronić
  przed zniszczeniem i zgubieniem.
8. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną musi odkupić taką samą lub inną,
wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej,
antykwarycznej cenie książki zgubionej (zniszczonej).
9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, książki powinny być zwrócone
do biblioteki.

PARTNERZY