strona główna | bip

Kalendarz szkoły


KALENDARZ SZKOLNY 2017/2018

SEMESTR I

04.09.17 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

05.09.17 - Spotkania z rodzicami klas I, II, III ( wybór rad oddziałowych )

05.09.17 - Rada Pedagogiczna

12.09.17 - Rada Pedagogiczna

15.09.17 – Akcja Sprzątanie Świata

26.09.17 - Rada Pedagogiczna

29.09.17 - Dzień Chłopaka ( imprezy klasowe )

03.10.17  - Pierwszy wtorek miesiąca - spotkania z rodzicami

16.10.17 - Dzień Komisji Edukacji Narodowej (uroczysta akademia)

13.10.17- Ślubowanie klasy pierwszej

07.11.17- Pierwszy wtorek miesiąca - spotkania z rodzicami

07.11.17 - Rada Pedagogiczna

10.11.17 - Święto Niepodległości (uroczysta akademia)

14.11.17 - Wywiadówki kl. I,  IV, IIg, IIIg

30.11.17- Andrzejki ( imprezy klasowe )

05.12.17- Pierwszy wtorek miesiąca - spotkania z rodzicami

06.12.17 – Dzień Patrona

06.12.16 – Mikołaj ( imprezy klasowe )

12.12.17 - Rada Pedagogiczna

12.12.17- Ostateczny termin skutecznego i potwierdzonego poinformowania          rodziców o proponowanej ocenie niedostatecznej dla ucznia

22.12.17 - Wieczór Wigilijny (spotkania klasowe)

23.12.17 – 01.01.18 - Przerwa świąteczna

02.01.18 - Pierwszy wtorek miesiąca - spotkania z rodzicami

02.01.18 - Ostateczny termin poinformowania o proponowanych ocenach

08.01.18 - Ostateczny termin wystawiania ocen

09.01.18 - Rada klasyfikacyjna

11.01.18 - Wywiadówki kl. I, IV, IIg, IIIg

15.01.18 – 26.01.18 – Ferie Zimowe


PARTNERZY