strona główna | bip

Kalendarz szkoły


KALENDARZ SZKOLNY 2016/2017

SEMESTR I

01.09.16 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17

05.09.16 - Spotkania z rodzicami klas I, II, III ( wybór rad oddziałowych )

13.09.16 - Rada Pedagogiczna

16.09.16 – Akcja Sprzątanie Świata

26-27.09.16 – Wycieczka integracyjna klas pierwszych

30.09.16 - Dzień Chłopaka ( imprezy klasowe )

04.10.16  - Pierwszy wtorek miesiąca - spotkania z rodzicami

13.10.16 - Dzień Komisji Edukacji Narodowej (uroczysta akademia)

13.10.16- Ślubowanie klas pierwszych

18.10.16 - Rada Pedagogiczna

08.11.16 - Pierwszy wtorek miesiąca - spotkania z rodzicami

10.11.16 - Święto Niepodległości (uroczysta akademia)

15.11.16 - Rada Pedagogiczna

17.11.16 - Wywiadówki kl. I, II, III

30.11.16- Andrzejki ( imprezy klasowe )

01.12.16- Pierwszy wtorek miesiąca - spotkania z rodzicami

06.12.16 – Dzień Patrona

06.12.16 – Mikołaj ( imprezy klasowe )

17.12.16- Ostateczny termin skutecznego i potwierdzonego poinformowania          rodziców o proponowanej ocenie niedostatecznej dla ucznia

21.12.16 - Wieczór Wigilijny (spotkania klasowe)

22.12.16 – 02.01.17 - Przerwa świąteczna

03.01.17 - Ostateczny termin poinformowania o proponowanych ocenach

13.01.17 - Ostateczny termin wystawiania ocen

17.01.17 - Rada klasyfikacyjna

19.01.17 - Wywiadówki kl. I, II, III

24.01.17 - Rada Pedagogiczna ( podsumowująca I semestr )

13.02-24.02.17 – Ferie zimowe


PARTNERZY