strona główna | bip

Kalendarz szkoły


KALENDARZ SZKOLNY 2017/2018

SEMESTR II

 

30.01.18 - Rada Pedagogiczna ( podsumowująca I semestr )

06.02.18 - Pierwszy wtorek miesiąca - spotkania z rodzicami

14.02-16.02.18 - Rekolekcje Wielkopostne (dni wolne od zajęć dydaktycznych)

16.02.18 - Rada Pedagogiczna

06.03.18 - Pierwszy wtorek miesiąca - spotkania z rodzicami

10.03.18 – Dzień Otwarty Szkoły

29.03-03.04.18 - Świąteczne Ferie Wielkanocne

10.04.18 - Pierwszy wtorek miesiąca - spotkania z rodzicami

10.04.18- Rada Pedagogiczna

12.04.18 – Dzień Talentów 

12.04.18 - Wywiadówki 

18.04.18 – Egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych języka polskiego

19.04.18 – Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych i matematyki

20.04.18 – Egzamin gimnazjalny z języka obcego

27.04.18 - Konstytucja 3-go Maja – uroczysta akademia

30.04.18 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01-03.05.18 - dni wolne od nauki

04.05.18 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

08.05.18 - Pierwszy wtorek miesiąca - spotkania z rodzicami

15.05.18 - Rada Pedagogiczna

22.05.18 - Ostateczny termin skutecznego i potwierdzonego poinformowania  

                  rodziców o proponowanej ocenie niedostatecznej dla ucznia

31.05.18 – Boże Ciało (dzień wolny)

01.06.18 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

05.06.18- Pierwszy wtorek miesiąca – ostatnie cykliczne spotkanie z rodzicami

08.06.18 - Ostateczny termin poinformowania ucznia o proponowanej ocenie

19.06.18 - Rada Pedagogiczna (klasyfikacyjna)

20.06.18 - Termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne

21.06.18 - Egzaminy klasyfikacyjne

22.06.18- Zakończenie roku szkolnego

22.06.18 - Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2017/2018

27-28.08.18 – Termin egzaminów poprawkowych.

31.08.18– Rada Pedagogiczna

 

 


PARTNERZY