strona główna | bip

Klub


Klub gimnazjalny jest otwarty codziennie od godz. 8:00 do 13.15. Z zajęć świetlicowych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym mogą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły. Poznają tu nowych przyjaciół, odrabiają lekcje, korzystają z gier planszowych. Biorą udział w zajęciach plastyczno – technicznych, żywego słowa, integracyjnych, teatralnych i profilaktyczno-wychowawczych 

Spójrz inaczej.

        W świetlicy są zorganizowane trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Przy ich pomocy uczniowie przygotowują się do zajęć lekcyjnych, poszerzają swoją wiedzę o świecie, korespondują z kolegami i koleżankami z całego świata oraz grają w ulubione gry komputerowe. Również telewizor i DVD służy potrzebom zajęć klubowych, emitowane są ciekawe programy TV i filmy. 
        Wychowawcy angażują młodzież przy organizacji szkolnych imprez, akademii, programów i projektów. Gromadzone są informacje o osiągnięciach naukowych, sportowych i artystycznych uczniów. Powstają foldery informacyjne o szkole, plakaty, projekty dyplomów i prezentacje.

Zapraszamy!


Wychowawcy: mgr Eliza Bugajska

 

godziny pracy klubu

00 - 13 15

fotki z życia klubu

 

           


PARTNERZY