strona główna | bip
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Konkurs plastyczny "Hiszpania w dziecięcej wyobraźni"

Konkurs plastyczny "Hiszpania w dziecięcej wyobraźni"


„HISZPANIA W DZIECIĘCEJ WYOBRAŹNI”.

REGULAMIN KONKURSU:

Barwność, egzotyka Hiszpanii, ciekawie obchodzone święta (fiesty), architektura i urocze krajobrazy poszczególnych regionów tego pięknego kraju to doskonały temat do wykonania pracy plastycznej.

 1. CELE KONKURSU:
 2. Twórcze przedstawienie scen na wyżej wymieniony temat.
 3. Zachęcenie do zapoznania się z kulturą, folklorem i krajobrazem Hiszpanii.

II.    ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Organizatorem konkursu jest Publiczne Gimnazjum nr 8 w Radomiu, przy ul. Piastowskiej 17.
 2. Czas trwania: od 14 lutego 2014 r  do 24 marca 2014 r.
 3. Prace należy przesyłać pocztą lub doręczyć do siedziby szkoły organizującej konkurs
  ( patrz pkt 1).
 4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu jednej pracy malarskiej na określony temat. Technika wykonania pracy: akwarela, tempera, akryl, plakatówka; rysunek- pastel lub kolaż. Format A-3 lub A-4 oraz fotografia (12cm x 15cm lub większy).
 5. Uczestnikiem konkursu może zostać młodzież w wieku 11- 16 lat, której opiekun prawny wyrazi zgodę na udział w konkursie.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 7. Prace przysłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 8. Każda praca powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem autora. Należy podać wiek autora, nazwę placówki i klasę, imię i nazwisko opiekuna oraz nr telefonu kontaktowego .

III.   OCENA PRAC:

 1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

      - I grupa: klasy 5-6 (szkoła podstawowa)

      - II grupa: klasy 1-3 (gimnazjum)

2.    Kryteria oceny prac:

       a) artystyczna, tj. oryginalność, dobór środków i techniki plastycznej, walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania

       b) merytoryczna, tj. zgodność pracy z tematyką konkursu

IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora dnia 26 marca 2014 r.
 2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach konkursu również telefonicznie.

V. NAGRODY:

 1. Dla zwycięzców i osób wyróżnionych będą ufundowane nagrody.
 2. Wręczenie nagród nastąpi dnia 28 marca 2014 r. w PG nr 8 w Radomiu przy
  ul. Piastowskiej 17. w Dniu Otwartym Szkoły.

Załącznik

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz prezentację przesłanej pracy na konkurs plastyczny
 „Hiszpania w dziecięcej wyobraźni” .

 

……………………………………………………………………………………………….

Data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 
Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:
PARTNERZY